OBJEKTIF

# Membimbing pelajar ke arah pembentukan personaliti yang sihat, berfikiran positif dan bertanggungjawab ke atas tingkahlakunya

#
Membimbing pelajar agar mampu menghadapi kehidupan dan menyesuaikan diri dengan apa jua keadaan

#
Membimbing pelajar bersikap sihat terhadap dunia pekerjaan supaya dapat mencapai prestasi akademik yang cemerlang setaraf dengan keupayaannya

#
Membimbing pelajar memahami tingkahlaku yang bersesuaian dengan norma masyarakat dan berusaha untuk menerimanya

#
Mengadakan hubungan baik dengan ibu bapa, guru dan agensi luar

#
Mengumpul dan menyimpan maklumat pelajar